Szenpor robbanasveszely

Az ATEX-irányelv (Atmosphères Explosibles, amelyet szintén 94/9 / EK irányelvnek neveznek, egy európai uniós rendelet, amely meghatározza a robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt termékek alapvető követelményeit. A szénbányákban használt gépek és szerszámok többsége ki van téve a metán- és szénpor robbanásveszélynek, és az ATEX-irányelv a veszélyeztetett robbanások közelében használt eszközökre és védő stílusokra vonatkozik. Az Európai Unió országaiban a biztonságra vonatkozó új szabályok is megoszlanak egymás között, ami jelentős akadályt jelentett a tagországok közötti áruforgalom szabadságában.Az utolsó feltétel az ATEX irányelv egységesítése volt, amely egységesítette a meglévő terveket, és jelentősen megkönnyítette a cikkek forgalmazását az európai csoportban. A Római Szerződés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb pontja az áruk szabad mozgásának biztosítása, amely jelentős mértékű robbanásvédelmet biztosít. A robbanás által veszélyeztetett területek közelében lévő robot adathordozói tekintetében az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jén lépett életbe. Ezen túlmenően 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK ATEX137 (ATEX FELHASZNÁLÓK irányelvet, amely viszont a dolgok biztonságára vonatkozó minimális követelményeket érinti, ha robbanásveszélyes légkör fennáll. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén lépett hatályba, és a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket váltotta fel.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthőmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését