Penztargep 2015

A pénztárgép néven ismert pénztárgép, mint egy autó, egy idõszakos felülvizsgálattal kíván lenni. A jelen esetben azonban ez a felülvizsgálat legkésõbb a közelmúltbeli felülvizsgálat vagy a fiskális beszámítás után két évvel készül. & Nbsp; A kraków árának pénztárgépének felülvizsgálata 100 PLN-ról 200 PLN-re ingadozik.

A pénztárgép felülvizsgálatának kötelezettsége a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekbõl származik. A pénztárgépek kétéves felülvizsgálati idõszakának jogalapja a 7. §. 1. pont 6. pont a 16. § (1 bekezdésébõl. A pénzügyminiszter 2008. november 28-i rendeletének 1. pontja a pénztárgépek használatának feltételeirõl. A törvénynek megfelelõen, pontosabban a Btk. 61. § (3 bekezdésének rendelkezései szerint a pénztárgép felülvizsgálatának elmulasztása vagy nem idõszerû teljesítése hibás könyvvezetésnek minõsül és azzal fenyeget, hogy az adószegés miatt bírságot szabhat ki. A kétévenkénti felülvizsgálat olcsóbb alternatívája azonban minden évben. A pénztárgépek felülvizsgálatáról beszélve, meg kell határoznia és meg kell határoznia a megfelelõ pillanatot, amely az adótörvény alapján történik. A mûvészet szerint. E törvény 12. §-ának 3. bekezdése szerint a májusban meghatározott idõket az elõzõ hónap utolsó napjával kell megadni, amely garantálja a dátum kezdõ dátumát, és amikor az adott hónapban nem volt ilyen nap - a hónap forró napján.

A pénztárgép ellenõrzésének dátumának felügyeletére vonatkozó kötelezettség az adópénztárat használó arcán van. A tulajdonosnak tájékoztatnia kell a szerviztechnikusot arról, hogy az új ellenõrzéstõl számított két éven belül ilyen felülvizsgálatot kell végezni. A pénztár szervezõje a pénztár nyilvántartásba vételének napjától számított 5 napon belül köteles a pénztárgép kötelezõ mûszaki ellenõrzését elvégezni (a törvény 31. § 4. bekezdése a pénztárgép elméjében.

A pénztárgép mûszaki állapotának felülvizsgálata során mindenekelõtt ellenõrizni kell: minden ellenõrzõ tömítés állapotát, a ház állapotát, a fiskális dokumentumok olvashatóságát, a munkaprogramot, a helyes mûködést, a memória állapotát és az elemek állapotát.Annak elkerülése érdekében, hogy az adóhivatal szemszögébõl szankcionálódjanak, az adófizetõnek figyelnie kell a pénztárgép ellenõrzésének idõpontjára.