Kontur modul program

Az Optima program számos összekapcsoló modul hálózatára épül, amelyek ugyanazon az adatbázison alapulnak. Egy adott vállalat sajátosságaihoz képest a modulok szabadon kombinálhatók. A program a Microsoft Windows hálózati környezetében (lehetséges egyéni munkában és online csoportokban (Microsoft Internet Explorer 7.0 vagy újabb játszódik le.

Az Optima program csak a Microsoft SQL Server 2005, 2008 vagy 2008 R2 alapján mûködik (a 2000-es verzió nem támogatott. A telepítés során meg kell tanulnia a számítógépes hardver konfigurálására és az önálló licenc tartalmára vonatkozó további követelményeket. A humánerõforrás-rendszer a fiatal és kisvállalkozások számára készült. Tökéletesen mûködik más elemekkel, például számlázással, kezeléssel és kereskedéssel a magazinnal. Lehetõvé teszi, hogy:- munkavállalói nyilvántartásba vétel,- kifizetések rendezése, figyelembe véve a távolléteket, túlórákat,- a munkavállaló távollétének ellenõrzése, a szabadság napjai,kozmetikumok létrehozása munkalisták kiküldéséhez,- szerzõdések rendezése,- a szülõi, szülõi szabadsággal, szülési szabadsággal, a gyermek születési irodájából való második szabadsággal kapcsolatos távollétek elszámolása, \ t- a kártérítés kifizetése készpénzbe és átutalásokra, a megfelelõ bankszámla megjelölésével, \ t- külföldiekkel kötött szerzõdések rendezése, \ t- adóbevallások kiszámítása és nyomtatása,- HR-dokumentumok létrehozása munkaszerzõdésként, szerzõdések mellékletei, \ t- a DEK-II és a DEK-I-0 esetében a PFRON és a kiegészítõ nyomatok deklarációinak elkészítése,- HR formák archiválása,- külföldön kiküldött munkavállalók javadalmazásának rendezése.A humánerõforrás és a bérszámfejtési modul a következõ funkcióval rendelkezik: hitel- és kölcsönalapok szolgáltatása. Fontos, hogy a Comarch ERP XL szervezetével kombinálják a Comarch ERP Altum csapattal, mobil alkalmazásokkal: Comarch ERP e-Pracownik és Comarch ERP Mobile Fleet. Az Optima helyes bevezetése a szervezetbe lehetõvé teszi a HR osztály és a titkárság hatékony szervezését. A modul együttmûködik a Fizetõszervezettel, amely a társadalombiztosítási intézménnyel való elszámolásra megy.