Interaktiv matematikai programok

Az elmúlt idõkben az új számítógépes technikák nagyon gyors fejlõdésével összefüggésben a MES (végeselem módszer gyorsan rendkívül komoly eszköz lett a különbözõ struktúrák numerikus elemzéséhez. A MES modellezését gyakorlatilag minden modern mérnöki területen és alkalmazott matematikában gyorsan alkalmazták. A legegyszerûbb értelemben az MES-et beszélve ez egy veszélyes módszer a differenciális és részleges egyenletek megoldására (elõzetes diszkrimináció után egy jelentõs térben.

Mi az MESA végeselem módszer, amely jelenleg a legérdekesebb számítógépes módszer a stressz, az általánosított erõk, deformációk és elmozdulások meghatározására a vizsgált szerkezetekben. A FEA-modellezés a sorozatot egy teljes véges elemre osztja. Minden egyes elem országában néhány közelítés hozható létre, és minden ismeretlen (fõként elmozdulások egy speciális interpolációs függvényt képvisel, a pozíciók értékeinek segítségével egy zárt pontok számában (közönségesen hívott csomópontok.

MES modellezés alkalmazásaA modern idõkben a struktúra erõsségét, a feszültséget, az elmozdulást és a deformációk szimulációját a FEM módszerrel ellenõrzik. Számítógépes mechanikában (CAE is lehetõség van a hõátadás és a folyadékáramlás tanulmányozására. Az MES módszer tökéletesen alakult mind a dinamika, mind a gépek statikája, a kinematika és a magnetosztatikus, az elektromágneses és az elektrosztatikus hatások keresésére. Az MES-modellezés valószínûleg 2D-ben (kétdimenziós térben fog élni, ahol a diszkrétizáció általában egy adott terület háromszögekbe való felosztása. Ennek a stratégiának köszönhetõen számíthatjuk az adott rendszer keresztmetszetében megjelenõ értékeket. Ebben a politikában azonban vannak korlátozások, amelyeket szem elõtt kell tartani.

A FEM módszer legnagyobb elõnyei és hátrányaiAz MES legnagyobb értéke az abszolút lehetõség a helyes eredmények megszerzésére, még a nagyon divatos formák esetében is, amelyeknél rendkívül fontos volt a szokásos analitikai számítások elvégzése. Az üzletben ez azt jelenti, hogy az egyik probléma szimulálható a számítógép fejében, anélkül, hogy drága prototípusokat kellene kiépítenie. Egy ilyen mechanizmus rendkívül nagy mértékben elõsegíti az egész tervezési folyamatot.A vizsgált terület még kisebb elemekre való felosztása pontosabb számítási eredményeket eredményez. Meg kell találnunk azt a tényt is, hogy a modern számítógépek számítási skálájának sokkal nagyobb igénye után vásárolják vissza. Emlékeztetni kell arra, hogy ilyen esetben komolyan kell számolni minden számítási hibával, amely a feldolgozott értékek gyakori közelítésébõl ered. Ha a vizsgálandó terület több százezer új elembõl áll, amelyek nemlineáris tulajdonságokat foglalnak el, akkor egy ilyen helyzetben a számítás kívánatos, hogy a következõ iterációkban gondosan módosítsuk, hogy a kész kimenet valós legyen.