Goral profilaxis es egeszseg

Az ATEX az Európai Unió jogi ténye, amely szabályozza a biztonsági és egészségügyi értékek követelményeit, amelyet minden terméknek a robbanásveszélyes területeken való cselekvésre kell elvégeznie. A legfrissebb információk a 2014/34 / EU meglévõ ATEX szabványok egyesítésének munkáját követõen 2016. április 20-tól fognak kezdeni. Minden eredmény a következõ jelöléseket igényli:

1. CE-jelölés, 2. a tanúsítványt kiadó egység azonosító száma, 3. Robbanásvédelmi szimbólum, 4. robbanási csoport, 5. felszerelési kategória, 6. robbanásvédelmi típus, 7. robbanási alcsoport, 8. hõmérsékletosztály.Minden edényt be kell helyezni, hogy ne veszélyeztessék a dolgokat. Az engedélyezett szervezetek által kiadott tanúsítványt (pl. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - igazoló és tanúsító kutatóintézet, Gliwice más eljárások korlátozzák: 1. EK-szabványvizsgálat - a terv biztosítja, hogy az eszköz megfelel a szigorú követelményeknek irányelv, 2. a termelés minõségbiztosítása - a minõségbiztosítási rendszert jóváhagyó eljárás, amely lehetõvé teszi a termék CE-jelöléssel való jelölését és megfelelõségi nyilatkozat kiadását, 3. termékellenõrzés - vizsgálati és ellenõrzési eljárás minden egyes elõállított eredményre vonatkozóan, végül a tanácsadás betartásának meghatározása, 4. a termékminõség biztosítása, 4. a termékminõség biztosítása, 4. a termékminõség biztosítása; az alkalmazott minõségbiztosítási rendszer, beleértve a végsõ ellenõrzést és a termékellenõrzést, 5. az emberrel való együttmûködés - a gyártó által elvégzett minden egyes másolat megfelelõ tesztelésének eljárása, a biztonsági projektben az emberrel való együttmûködés az EK-szabványvizsgálati tanúsítványban és az elvben meghatározott elvárásokban. belsõ gyártásellenõrzés - a berendezés mûszaki dokumentációjának elkészítésének eljárását, az utolsó példány készítését követõ 10 évig meg kell õrizni a dokumentumokat, 7. a mûszaki dokumentáció benyújtása a bejelentett vállalatnak a tárolási tervben, a dokumentációnak általános leírása, tervezése, rajzai, diagramjai, leírása, szabványjegyzéke a vizsgálatok és számítások eredményei, a megfelelõségi nyilatkozat, 8. az egységgyártás ellenõrzése.