Fold bolygo forum

Fungalor

A légkör, vagyis a Földet körülvevõ gázburkolat valószínûleg jelentõs lesz a nem robbanásveszélyes vagy robbanásveszélyes. Nem robbanásveszélyes kezelés esetén olyan helyzetben van, ahol nincs benne robbanásveszélyes anyag, ami biztosítja, hogy minden szabványos terméket használnak benne.

Ez azonban robbanásveszélyes, ha gáz- vagy poroldali alkatrészeket ad, amelyek robbanásveszélyesek lehetnek. Robbanásveszélyes légkör is tekinthetõ potenciálisan robbanásveszélyes légkörnek.A robbanásveszélyes zónák meghatározása a valószínûségi platformon való besorolás és a robbanásveszélyes légkör elõfordulásának idõpontja alapján történik. Tehát akár gyúlékony gázokról, ködrõl vagy gyúlékony párokról, akár gyúlékony folyadékokról beszélhetünk.

Éghetõ folyadékok gázok, ködek és gõzök halmazai három zónára jogosultak:- a 0-as zónát az határozza meg, hogy olyan hely, ahol hosszú ideig robbanásveszélyes légkört tárol, amely gázok, ködök és gõzök formájában gyúlékony anyagokat tartalmaz;- 1. zóna - ahol ezek a gyúlékony bázisok csak néha, normál üzem közben,- 2. zóna - amelyben a robbanásveszélyes légkör nem fordul elõ normál mûködés közben, és amikor ez bekövetkezik - rövid ideig irányul.

Ezzel szemben az éghetõ folyadékok az alábbi felületeket izolálják:- a 20-as zóna - ahol a robbanásveszélyes légkör éghetõ porfelhõ formájában állandóan kívánatos hosszú ideig, \ t- a 21-es zóna - ahol a megfelelõ mûködés során néha éghetõ porfelhõ léphet fel,- 22. zóna - ahol az éghetõ moly felhõje nem fordul elõ megfelelõ mûködés közben, míg ha ez bekövetkezik - csak rövid ideig marad.

A robbanásveszélyes zónák elõfordulása különös figyelmet igényel a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályok betartására.