Adagolo halakhoz

Az adagoló túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy por és ömlesztett anyagot vegyen fel. A szóban forgó anyagokat a szûrõk, a porgyûjtõk vagy a silók között választják. A cellás adagolónak nagyon szoros a tartályzárása. A tartályokat teljesen eltérõ légköri nyomáson kezeli. A céladagolóknak rozsdamentes acélból kell készülniük. Telepítésük nem finom, mert a készüléket a testbõl, a rotorból és a meghajtóról helyezik el.

Az egyszerû kivitelezés lehetõvé teszi, hogy az utolsó, hogy a karbantartási munkák minimálisak legyenek. Ezen eszközök használata nem problémamentes. A cellás adagolók jellemzõi elsõsorban, hogy lehetõvé teszik a portartály rendkívül szoros zárását. Ezenkívül a készülék lehetõvé teszi a berendezés nyomáskülönbségét és az anyag jelentõs adagolását is.A leírt cellás adagolók használata a legszélesebb. Egyebek között beszélhetünk a vegyiparról is, ahol az adagolókat porszerû és por anyagként használják. A faágazatban azonban az egyéni adagolók akkor kezdõdnek, amikor a faforgácsot, a fûrészporot, a port kapják. Az élelmiszeriparban a céladagolók lehetõséget adnak a szemcsés, zúzott és poros termékek mennyiségének adagolására. A celluláris adagolók egy másik felhasználása lehetõvé teszi, hogy többek között zsákszûrõk, ciklonok és silók is használhatók legyenek.A cellás adagoló mûködése nem nehéz. A kiömlõnyíláson keresztül a tartályból kiáramló szabadon áramló anyag a kivezetõnyílás során a rotorlapátok közötti cellákban mozog.Annak a ténynek köszönhetõen, hogy sokféle típus van a piacon, valamint a celcle-adagolók sokféle módja, azok teljesítése nem definiált, és számos feladat végrehajtására van meghatározva.